Anonim

NJ.com via Engadget:

I en enhällig omröstning antog statens församlingskommitté för konsumentfrågor ett lagförslag som inte bara ger Tesla rätten att återuppta försäljningen i sina två befintliga utställningslokaler i New Jersey, utan också låta den öppna ytterligare två. Det är en stor vinst för elbiltillverkare i allmänhet, eftersom det gör att alla företag som säljer nollutsläppsbilar direkt till kunderna öppnar upp till fyra butiker i Garden State. Det sätter effektivt lagen från 1970 som kräver att bilar ska säljas genom återförsäljare meddelanden, men det fanns också uppmaningar till staten att bättre skydda återförsäljarens "status quo." FTC har redan sagt att sådana ändringar skadar konkurrensen, men har ingen verklig makt att anta förändring. Det måste förlita sig på lagstiftare, som de i New Jersey, för att dra sina egna slutsatser och återställa de försäljningsrättigheter som Tesla anser att det förtjänar. Lagförslaget kommer att behöva passera några fler av New Jersey lagstiftningsprocesser för att bli lag, men saker letar upp för Tesla.