Anonim

Ovanstående advokat försöker få en lösning ur Tesla med hjälp av de så kallade "Lemon Laws". Tesla har dock en annan historia som den anges i ett uttalande nedan.

TL; RD: Vi fortsätter våra ansträngningar att arbeta med kunden och är glada att ta itu med alla legitima oro som han har om sin Model S. Kundtjänst är fortfarande av största vikt för Tesla, och ingen Model S-ägare ska vara nöjda med sin bil . Vi vill dock också att allmänheten ska vara medveten om potentialen för att citronlagar kan utnyttjas av opportunistiska advokater.

Vi blev överraskade av ett citronlagsanspråk som nyligen lämnades in mot Tesla av en advokat i Wisconsin och beskrev sig själv som ”Lemon Law King”, som säger att vi ignorerade hans klients tre krav på återköp efter påstådda problem med en Model S .

Låt oss först säga att vi tror på citronlagar - de finns för att skydda kunder mot bilar som upprepade gånger lider av fel. Det är en värdig sak att ta itu med. Vi gör också en poäng av att gå utöver i kundservice, som sträcker sig till att köpa tillbaka bilar på rättvisa villkor från alla kunder som i slutändan förblir missnöjda med sitt fordon. Vi vill aldrig att någon ska vara olyckliga i sitt ägande av en modell S.

I det här fallet finns det dock goda skäl att vara skeptiska till advokatens motiv. Serviceposten visar att Tesla-serviceteamet gjorde allt rimligt möjligt för att hjälpa sin klient och de fortsatte sina ansträngningar för att serva hans fordon ända fram till den tidpunkt där kostymen lämnades utan varning. Faktum är att vårt serviceteam, som har varit i kontakt med kunden flera gånger sedan november, fortfarande försöker lösa sina uttalade oro, av vilka många har svårfångade ursprung.

Denna advokats påstående slår oss som ovanliga på flera punkter. Till att börja med strider det mot den allmänna kundupplevelsen, mätt med externa undersökningar. Den årliga undersökningen av Consumer Reports gav till exempel Model S toppmärken för ägarnöjdhet, med en poäng på 99/100, den högsta graden av någon bil någonsin. Det betyder inte att en enda kund inte kan ha en dålig totalupplevelse, men det gör det mycket osannolikt. Påståendet smälter inte heller med de andra utmärkelserna som bilen har gett, inklusive Consumer Reports "Bästa övergripande" -beteckning för sina Top Picks 2014-priser och 2013 års Motor Trend Car Car.

Mer berättigande är det dock faktiska felaktigheter i advokatens berättelse. Kunden ställde inte tre krav på återköp. Den enda gången någon sådan ansökan gjordes var i ett rättsligt skrivelse som skickades till Tesla i november 2013 som en förutsättning för att förfölja fordran i Wisconsin. Vårt serviceteam var i nära kontakt med kunden både före och efter att vi mottagit brevet, och möjligheten till återköp nämndes aldrig under dessa diskussioner.

För att ge dig en känsla av vår serviceförhållande till denna kund är det värt att överväga våra ansträngningar för att lösa två av hans huvudsakliga klagomål. Ett relaterat till felaktiga dörrhandtag. Även om vårt serviceteam inte kunde replikera problemet med dörrhandtagen enligt beskrivningen, ersatte vi ändå alla handtag. Trots fixingen sa kunden att problemet varade. Vi kunde aldrig reproducera det påstådda felet men vi erbjöds att inspektera bilen igen och försöker fortfarande göra det.

En annan fråga var att bilens säkring blåste vid flera tillfällen. Varje gång undersökte våra ingenjörer alla möjliga förklaringar och kunde aldrig hitta något fel med bilen. Men för att vara säker, bytte vi ut flera delar som kunde ha varit relaterade till det påstådda problemet - allt utan kostnad för kunden. När säkringen fortsatte att blåsa trots de nya delarna och utan någon diagnos som visade något fel med bilen, flyttades ingenjörerna till att överväga möjligheten att säkringen hade manipulerats. Efter undersökningen fastställde de att bilens främre bagageutrymme hade öppnats omedelbart före säkringsfel vid varje av dessa tillfällen. (Säkringen nås genom den främre bagageutrymmet.) I slutändan applicerade Tesla-tjänsten icke-manipuleringstejp på säkringsomkopplaren. Från den punkten utfördes säkringen felfritt.

Det är också av intresse att notera att just den här advokaten lämnade in en citronlagsmål mot Volvo i februari förra året - för samma kund.

Vi fortsätter våra ansträngningar att arbeta med kunden och tar gärna emot alla berättigade oro som han har om sin Model S. Kundtjänst är fortfarande av yttersta vikt för Tesla, och ingen Model S-ägare ska vara nöjd med sin bil. Vi vill dock också att allmänheten ska vara medveten om potentialen för att citronlagar kan utnyttjas av opportunistiska advokater.